ދުވަހަކު ވެސް ހިޔާލަށް ނުގެނެވޭ އަނިޔާވެރި އަމަލެއް، "މަޑު ހިތްތަކެއް"ގެ ކަނބަލުންތަކަކަށް ގަސްތުގައި ދެއްކުމުން ދެން ވާނެ ގޮތް ސިފަކުރާށެވެ. ދާއިމީ ގޮތުން އަރައި ނުގަނެވޭ ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމަށް ގެނބިގެންދާނީ އެވެ. ހެވާ ނުބައި ނޭނގޭ ތުއްތު ކުދިންނަށް، އެ ކުދިންގެ ބައްޕަ އާއި ބޭބެމެން ކަތިލާ މަންޒަރު ދެއްކުމުން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާ އިހްސާސުކޮށްލާށެވެ. މި ވީޑިއޯގައި ވަނީ އެ ވާހަކަތައް ކުރުކޮށް ހިމަނާފައެވެ.

މަގާމުގައި ހުންނެވުމުގެ ޝަރުތު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖުލައި 28 ވަނަ ދުވަހު ކަނޑައެޅީ އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައިގަ އެވެ. މި މައްސަލަ އަލުން މުރާޖައާ ކޮށްދިނުމަށް ނަވާޒް ޝަރީފުގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމައިފަ އެވެ.

ސަފީރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރުމުން މުންދު ވަނީ ނަޝީދު ލަންކާއަށް ވަޑައިގެން ހުއްޓާ ރާއްޖެއިން އޭނާ އަނބުރާ ގައުމަށް ގެނައުމަށް އަންގައިފިނަމަ މަގުމައްޗަށް ނިކުމެގެންވެސް ނަޝީދު އަތުލައި، ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯދާފައިވާ މީހަކު "ރަހީނު" ކުރާނެ ކަމަށް ސަފީރަކު ބުނުމުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ބައިނަލް އަގުވާމީ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.